Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018

Danh sách Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học An Giang

CHI BỘ

ĐƠN VỊ

BÍ THƯ CHI BỘ

Ghi chú

I

Phòng Hành chính Tổng hợp, Quản trị Thiết bị, Kế hoạch Tài vụ

Phan Trung Dũng

ptdung@agu.edu.vn

0918.20.43.43

 

II

BGH (1), Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Thư viện

Nguyễn Thị Bích Châu

ntbchau@agu.edu.vn

0914.311.176

 

III

CBGV Bộ môn Văn, Sử, Địa – Khoa Sư phạm

Lê Thị Liên

ltlien@agu.edu.vn

0914.38.34.64

 

IV

CBGV Bộ môn Tâm lý Giáo dục, Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Sư phạm

Nguyễn Thị Tâm

nttam@agu.edu.vn

0919.09.66.77

 

V

CBGV Bộ môn Toán – Khoa Sư phạm

Võ Thành Tài

vttai@agu.edu.vn

0919.823.188

 

VI

CBGV Bộ môn Lý, Hóa, Sinh, VP Khoa Sư phạm

Phạm Phát Tân

pptan@agu.edu.vn

 

 

VII

CBGV Khoa Lý luận Chính trị

Đỗ Thị Hiện

dthien@agu.edu.vn

0917.22.38.39

 

VIII

CBGV Khoa Nông nghiệp - TNTN

Đoàn Văn Hổ

dvho@agu.edu.vn

0913.970.562

 

IX

BGH (1), Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên

Trần Thanh Hải

tthanhhai@agu.edu.vn

0913.979.954

 

X

Trung tâm Tạo nguồn NL và PTCĐ, NC KH XH&NV, NC Phát triển Nông thôn, Trung tâm Ngoại ngữ

Nguyễn Minh Triết

nmtriet@agu.edu.vn

0918.358.218

 

XI

Sinh viên khối Ngoại Ngữ

Phan Văn Chí

pvchi@agu.edu.vn

0919.097.902

 

XII

CBGV Khoa Kỹ thuật – CNMT, Trung tâm Tin học

Trương Đăng Quang

tdquang@agu.edu.vn

0913.129.015

 

XIII

CBGV Khoa Văn hóa Nghệ thuật

Nguyễn Văn Khương

nvkhuong@agu.edu.vn

0913.839.034

 

XIV

Sinh viên Khoa Kỹ thuật – CNMT

Phan Phước Toàn

pptoan@agu.edu.vn

0986.900.169

 

XV

CBGV Phổ thông Thực hành Sư phạm

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

ntntho@agu.edu.vn

0909.09.22.79

 

XVI

Sinh viên Bộ môn Ngữ văn - Khoa Sư phạm

La Thị Kim Bách

ltkbach@agu.edu.vn

0908.500.801

 

XVII

Sinh viên ngành CNTP, CNSH, NTTS Khoa Nông nghiệp – TNTN

Nguyễn Duy Tân

ndtan@agu.edu.vn

0918.760.603

 

XVIII

Sinh viên Khoa Văn hóa Nghệ thuật

Trần Kim Ngân

tkngan@agu.edu.vn

0918.527.776

 

XIX

Sinh viên Khối Tự nhiên – Khoa Sư phạm

Nguyễn Văn Thạt

nvthat@agu.edu.vn

0989.216.698

 

XX

Sinh viên Khối Tiểu học, Mầm non, Thể dục Thể thao - Khoa Sư phạm

Phạm Văn Minh

pvminh@agu.edu.vn

0918.760.297

 

XXI

Sinh viên Khoa Lý luận Chính trị

Chau Sóc Khăng

cskhang@agu.edu.vn

0917.815.835

 

XXII

Phòng Tổ chức Chính trị, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Pháp chế

Trần Minh Tâm

tmtam@agu.edu.vn

0918.594.817

 

XXIII

CBGV Bộ môn GDTH, GDMN – Khoa Sư phạm

Đinh Quốc Huy

dqhuy@agu.edu.vn

0918.789.578

 

XXIV

CBGV Bộ môn Giáo dục Quốc phòng, Bộ môn Giáo dục Thể chất

Tăng Chánh Nguyễn

tcnguyen@agu.edu.vn

0918.679.018

 

XXV

CBGV Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Tô Thiện Hiền

tthien@agu.edu.vn

0918.351.352

 

XXVI

Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh – Khoa Kinh tế - QTKD

Dương Phú Điền

dpdien@agu.edu.vn

0918.405.651

 

XXVII

Sinh viên ngành Ngân hàng – Khoa Kinh tế -QTKD

Lê Thị Mỹ Vân

ltmvan@agu.edu.vn

0932.009.544

 

XXVIII

Sinh viên ngành Kế toán – Khoa Kinh tế - QTKD

Phùng Thị Thu Hương

ptthuhuong@agu.edu.vn

0987.353.098

 

XXIX

Sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế, Tài chính – Khoa Kinh tế - QTKD

Nguyễn Thị Thanh Thủy

nttthuy@agu.edu.vn

0917.816.787

 

XXX

Sinh viên ngành Trồng trọt, Chăn nuôi, PTNT, BVTV, QLTNR thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên

Trần Văn Khải

ttkhai@agu.edu.vn

0918.706.884

 

Lịch làm việc

T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Tin Mới

Hình ảnh hoạt động

Số lượng người xem

vvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit counter
vvisit counterHôm nay51
vvisit counterHôm qua168
vvisit counterTuần này51
vvisit counterTháng này5052
vvisit counterTất cả409505