ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Hướng dẫn học tập chuyên đề 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đính kèmDung lượng
Hướng dẫn chuyên đề học tập năm 2020.pdf365.62 KB
Bản cam kết tu dưỡng 2020 (dùng cho đảng viên).doc55.5 KB
Bản cam kết tu dưỡng 2020 (dùng cho VC chưa là đảng viên).doc55 KB