CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Danh sách Ban Chấp Hành Đảng Bộ khóa VI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

 

PGS.TS. Trần Văn Đạt

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy,

 Phó Hiệu trưởng

Email: tvdat@agu.edu.vn

1. Đồng chí Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy

a) Lãnh đạo chung công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của nhà trường; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

b) Chủ trì các phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; điều hành bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy để giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ.

c) Chỉ đạo thực hiện quy chế, chương trình làm việc của Đảng ủy; tổ chức giao ban, làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

d) Ký các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành như: kết luận, nghị quyết, quyết định, …

e) Thay mặt Ban Chấp hành giải quyết các công việc liên quan với cấp ủy cấp trên; phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu Trường.

 

 

PGS.TS. Võ Văn Thắng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy,

 Hiệu trưởng

Email: vvthang@agu.edu.vn

2. Đồng chí Võ Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy

a) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

b) Cùng Bí thư phối hợp điều hành các công việc hằng ngày của Ban Chấp hành; kiểm tra hoạt động của các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; thay mặt Bí thư giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng.

c) Ký các văn bản hành chính như: thông báo, các văn bản triển khai các hoạt động của Đảng bộ khi được Bí thư ủy nhiệm.

d) Chỉ đạo công việc và hoạt động của hệ thống hành chính, quản lý chuyên môn theo quy định của pháp luật.

   

TS. Hồ Thanh Bình

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ,

 Phó hiệu trưởng

Email: htbinh@agu.edu.vn

3. Đồng chí Hồ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ

a) Phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

b) Chủ động xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.

Ths. Hồ Nhã Phong

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ,

Trưởng Phòng KT&ĐBCL

Email: hnphong@agu.edu.vn

4. Đồng chí Hồ Nhã Phong, Ủy viên Ban Thường vụ

a) Phụ trách ủy ban kiểm tra và Ban Tổ chức Đảng ủy; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

b) Chủ động xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.

Ths. Phan Trung Dũng

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Trưởng Phòng QTTB

Email: ptdung@agu.edu.vn

5. Đồng chí Phan Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

Ths. Trần Thanh Hải

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Phó trưởng Phòng  Đào tạo

Email: tthai@agu.edu.vn

6. Đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 

TS. Trần Thị Thanh Huế

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Trưởng Khoa Ngoại ngữ

Email: ttthue@agu.edu.vn

7. Đồng chí Trần Thị Thanh Huế, Ủy viên Ban chấp hành

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

Ths. Đặng Thế Lực

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Phó trưởng phòng  CTSV

Email: dtluc@agu.edu.vn

8. Đồng chí Đặng Thế Lực, Ủy viên Ban Chấp hành

a) Tham gia hoạt động công tác tuyên giáo, dân vận; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

b) Chủ động xây dựng nội dung, chương tình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.

 

TS. Đoàn Thanh Nghị

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Trưởng Khoa CNTT

Email: dtnghi@agu.edu.vn

9.  Đồng chí Đoàn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

TS. Trần Lê Đăng Phương

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Phó trưởng Khoa Luật&KHCT

Email: tldphuong@agu.edu.vn

10.  Đồng chí Trần Lê Đăng Phương, Ủy viên Ban Chấp hành

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 

  TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Trưởng khoa KTCNMT

Email: ntntanh@agu.edu.vn

11.  Đồng chí Nguyễn Trần Nhẫn Tánh, Ủy viên Ban Chấp hành

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 

Ths. Trần Minh Tâm

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Trưởng phòng TTPC

Email: tmtam@agu.edu.vn

12.  Đồng chí Trần Minh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành

a) Tham gia các hoạt động của Ủy ban kiểm tra; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

b) Chủ động xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.

 

Ths. Phạm Minh Tân

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Phó giám đốc TTTH

Email: pmtan@agu.edu.vn

13.  Đồng chí Phạm Minh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Chức vụ: Ủy viên BCH,

Hiệu trưởng Trường THSP

Email: ntntho@agu.edu.vn

14.  Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành

Tham gia các hoạt động công tác đối ngoại; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

 

Ths. Phan Minh Trí

Chức vụ: Ủy viên BCH

Phó trưởng Phòng TCCB

Email: pmtri@agu.edu.vn

15.  Đồng chí Phan Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành

a) Phụ trách Văn phòng Đảng ủy; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết của đảng bộ bộ phận, chi bộ và đơn vị được phân công.

b) Chủ động xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các nghị quyết, quyết định của Đảng ủy và cấp ủy cấp trên.

 

Lịch làm việc

T2T3T4T5T6T7CN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Tin Mới

Hình ảnh hoạt động

Số lượng người xem

vvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit counter
vvisit counterHôm nay733
vvisit counterHôm qua737
vvisit counterTuần này6264
vvisit counterTháng này21822
vvisit counterTất cả1044233