ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Danh sách Nhân sự Ban Tổ chức Đảng ủy Trường Đại học An Giang

 

Đồng chí

HỒ NHÃ PHONG

UV BTV - PHÓ TRƯỞNG BAN KIÊM NHIỆM

Đồng chí

PHẠM THỊ MỘNG TRINH

CHUYÊN VIÊN CHUYÊN TRÁCH

 

Đồng chí

TRẦN CÔNG KHA

CHUYÊN VIÊN CHUYÊN TRÁCH