Mừng Xuân Tân Sửu 2021 

Kính chúc năm mới Sức khỏe, Thành công và Thịnh vượng

Thông Tin Liên Hệ

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Địa chỉ: số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: +84 296 6256565 ext 1911