ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRẦN VĂN ĐẠT

Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

Ngày tháng

Thời gian

Nội Dung

Địa điểm

THỨ HAI

12/4/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

THỨ BA

13/4/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

THỨ TƯ

14/4/2021

Sáng

Dự hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-TC/TW của trường

 HT300A

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

THỨ NĂM

15/4/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

THỨ SÁU

16/4/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

 

GHI CHÚ:

Ngày thứ 6 hàng tuần (ngoại trừ có lịch công tác), đồng chí Trần Văn Đạt sẽ tiếp viên chức, người lao động và người học về các công việc liên quan đến công tác của Đảng ủy và hoạt động của Hội đồng trường.

 

Đính kèmDung lượng
Tuần 18 Từ ngày 04_01_2021 đến ngày 09_01_2021.pdf187.82 KB
Tuần 19 Từ ngày 11_01_2021 đến ngày 15_01_2021.pdf184.59 KB
Tuần 20 Từ ngày 18_01_2021 đến ngày 22_01_2021.pdf183.71 KB
Tuần 21 Từ ngày 25_01_2021 đến ngày 29_01_2021.pdf184.58 KB
Tuân 22 Từ ngày 01_02_2021 đến ngày 05_02_2021.pdf185 KB
Tuần 24 Từ ngày 17_02_2021 đến ngày 19_02_2021.pdf180.19 KB
Tuần 25 Từ ngày 22_02_2021 đến ngày 26_02_2021.pdf186.86 KB
Tuần 26 Từ ngày 01_03_2021 đến ngày 05_03_2021.pdf185.82 KB
Tuần 27 Từ ngày 08_03_2021 đến ngày 12_03_2021.pdf190.44 KB
Tuần 28 Từ ngày 15_03_2021 đến ngày 20_03_2021.pdf190.99 KB
Tuần 29 Từ ngày 22_03_2021 đến ngày 26_03_2021.pdf189.43 KB
Tuần 30 Từ ngày 29_03_2021 đến ngày 02_04_2021.pdf186.75 KB
Tuần 31 Từ ngày 05_04_2021 đến ngày 09_04_2021.pdf185.7 KB