ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRẦN VĂN ĐẠT

Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021

Ngày tháng

Thời gian

Nội Dung

Địa điểm

THỨ HAI

14/6/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

THỨ BA

15/6/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

THỨ TƯ

16/6/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

THỨ NĂM

17/6/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

THỨ SÁU

18/6/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

 

GHI CHÚ:

Ngày thứ 6 hàng tuần (ngoại trừ có lịch công tác), đồng chí Trần Văn Đạt sẽ tiếp viên chức, người lao động và người học về các công việc liên quan đến công tác của Đảng ủy và hoạt động của Hội đồng trường.

 

Đính kèmDung lượng
Tuần 18 Từ ngày 04_01_2021 đến ngày 09_01_2021.pdf187.82 KB
Tuần 19 Từ ngày 11_01_2021 đến ngày 15_01_2021.pdf184.59 KB
Tuần 20 Từ ngày 18_01_2021 đến ngày 22_01_2021.pdf183.71 KB
Tuần 21 Từ ngày 25_01_2021 đến ngày 29_01_2021.pdf184.58 KB
Tuân 22 Từ ngày 01_02_2021 đến ngày 05_02_2021.pdf185 KB
Tuần 24 Từ ngày 17_02_2021 đến ngày 19_02_2021.pdf180.19 KB
Tuần 25 Từ ngày 22_02_2021 đến ngày 26_02_2021.pdf186.86 KB
Tuần 26 Từ ngày 01_03_2021 đến ngày 05_03_2021.pdf185.82 KB
Tuần 27 Từ ngày 08_03_2021 đến ngày 12_03_2021.pdf190.44 KB
Tuần 28 Từ ngày 15_03_2021 đến ngày 20_03_2021.pdf190.99 KB
Tuần 29 Từ ngày 22_03_2021 đến ngày 26_03_2021.pdf189.43 KB
Tuần 30 Từ ngày 29_03_2021 đến ngày 02_04_2021.pdf186.75 KB
Tuần 31 Từ ngày 05_04_2021 đến ngày 09_04_2021.pdf185.7 KB
Tuần 32 Từ ngày 12_04_2021 đến ngày 16_04_2021.pdf190.21 KB
Tuần 33 Từ ngày 19_04_2021 đến ngày 23_04_2021.pdf189.77 KB
Tuần 34 Từ ngày 26_04_2021 đến ngày 30_04_2021.pdf188.75 KB
Tuần 35 Từ ngày 03_05_2021 đến ngày 09_05_2021.pdf185.63 KB
Tuần 36 Từ ngày 10_05_2021 đến ngày 14_05_2021.pdf184.96 KB
Tuần 37 Từ ngày 17_05_2021 đến ngày 21_05_2021.pdf185.53 KB
Tuần 38 Từ ngày 24_05_2021 đến ngày 24_05_2021.pdf185.49 KB
Tuần 39 Từ ngày 31_05_2021 đến ngày 4_06_2021.pdf188.54 KB
Tuần 40 Từ ngày 07_06_2021 đến ngày 11_06_2021.pdf184.86 KB