ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần 11 - Nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 11/6/2021, tại phòng họp 1 nhà Hiệu bộ Trường Đại Học An Giang, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần 11 - Nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung:

1. Thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các chi bộ;

2. Thông qua CT hành động về xây dựng Đảng và dân vận;

3. Cho ý kiến về thẩm quyền thẩm định, xử lý văn bản trên hệ thống xử lý văn bản do VPTU cung cấp;

4. Xét kết nạp, chuyển Đảng chính thức;

5. Thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.