ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong hai ngày 9-10/10/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị có sự tham dự của trên 70 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, an ninh quốc gia; Những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Đạt đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đảng viên và yêu cầu các đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ.

Anh Thư - TV

Hình Ảnh Hoạt Động

Lịch làm việc

T2T3T4T5T6T7CN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Hướng dẫn & Qui định

Các Biểu mẫu tại địa chỉ: https://cpv.agu.edu.vn/?q=node/149

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 guests trực tuyến.