ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Danh sách Ban Chấp Hành Đảng Bộ Nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

STT


 

Họ và tên


 

Chức vụ


 

Ghi chú


 

1

Võ Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Lê Quốc Cường

UV Ban Thường vụ

 

4

Hồ Nhã Phong

UV Ban Thường vụ

 

5

Nguyễn Thị Bích Châu

UV Ban Chấp hành

 

6

Phan Trung Dũng

UV Ban Chấp hành

 

7

Trần Văn Đạt

UV Ban Chấp hành

 

8

Trần Thanh Hải

UV Ban Chấp hành

 

9

Trịnh Phước Nguyên

UV Ban Chấp hành

 

10

Trần Thị Thu Nguyệt

UV Ban Chấp hành

 

11

Dương Văn Nhã

UV Ban Chấp hành

 

12

Trần Minh Tâm

UV Ban Chấp hành

 

13

Phạm Phát Tân

UV Ban Chấp hành

 

14


 

Nguyễn Thị Ngọc Thơ


 

UV Ban Chấp hành


 

 


 

Đến 11/2017

1

Võ Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Lê Quốc Cường

UV Ban Thường vụ

 

4

Hồ Nhã Phong

UV Ban Thường vụ

 

5

Nguyễn Thị Bích Châu

UV Ban Chấp hành

 

6

Phan Trung Dũng

UV Ban Chấp hành

 

7

Trần Văn Đạt

UV Ban Chấp hành

 

8

Trần Thanh Hải

UV Ban Chấp hành

 

9

Trịnh Phước Nguyên

UV Ban Chấp hành

 

10

Trần Minh Tâm

UV Ban Chấp hành

 

11


 

Nguyễn Thị Ngọc Thơ


 

UV Ban Chấp hành


 

 


 

Đến 12/2017

1

Võ Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Lê Quốc Cường

UV Ban Thường vụ

 

4

Hồ Nhã Phong

UV Ban Thường vụ

 

5

Nguyễn Thị Bích Châu

UV Ban Chấp hành

 

6

Phan Trung Dũng

UV Ban Chấp hành

 

7

Trần Văn Đạt

UV Ban Chấp hành

 

8

Trần Thanh Hải

UV Ban Chấp hành

 

9

Trịnh Phước Nguyên

UV Ban Chấp hành

 

10

Trần Minh Tâm

UV Ban Chấp hành

 

11

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

UV Ban Chấp hành

 

12


 

Đặng Thế lực


 

UV Ban Chấp hành


 

 

 

Đến 8/2018

1

Võ Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Lê Quốc Cường

UV Ban Thường vụ

 

4

Hồ Nhã Phong

UV Ban Thường vụ

 

5

Nguyễn Thị Bích Châu

UV Ban Chấp hành

 

6

Phan Trung Dũng

UV Ban Chấp hành

 

7

Trần Văn Đạt

UV Ban Chấp hành

 

8

Trần Thanh Hải

UV Ban Chấp hành

 

9

Trịnh Phước Nguyên

UV Ban Chấp hành

 

10

Trần Minh Tâm

UV Ban Chấp hành

 

11

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

UV Ban Chấp hành

 

12

Đặng Thế lực

UV Ban Chấp hành

 

13

Hồ Thanh Bình

UV Ban Chấp hành

 

14


 

Nguyễn Hữu Trí


 

UV Ban Chấp hành


 

 


 

Đến 9/2018

1

Võ Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Lê Quốc Cường

UV Ban Thường vụ

 

4

Hồ Nhã Phong

UV Ban Thường vụ

 

5

Trần Văn Đạt

UV Ban Thường vụ

 

6

Phan Trung Dũng

UV Ban Chấp hành

 

7

Trần Thanh Hải

UV Ban Chấp hành

 

8

Trịnh Phước Nguyên

UV Ban Chấp hành

 

9

Trần Minh Tâm

UV Ban Chấp hành

 

10

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

UV Ban Chấp hành

 

11

Đặng Thế lực

UV Ban Chấp hành

 

12

Hồ Thanh Bình

UV Ban Chấp hành

 

13


 

Nguyễn Hữu Trí


 

UV Ban Chấp hành


 

 


 

Đến 9/2019

1

Võ Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

 

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3

Hồ Nhã Phong

UV Ban Thường vụ

 

4

Trần Văn Đạt

UV Ban Thường vụ

 

5

Phan Trung Dũng

UV Ban Chấp hành

 

6

Trần Thanh Hải

UV Ban Chấp hành

 

7

Trịnh Phước Nguyên

UV Ban Chấp hành

 

8

Trần Minh Tâm

UV Ban Chấp hành

 

9

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

UV Ban Chấp hành

 

10

Đặng Thế lực

UV Ban Chấp hành

 

11

Hồ Thanh Bình

UV Ban Chấp hành

 

12


 

Nguyễn Hữu Trí


 

UV Ban Chấp hành


 

 


 

Đến 12/2019

1

Võ Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

 

2

Hồ Nhã Phong

UV Ban Thường vụ

 

3

Trần Văn Đạt

UV Ban Thường vụ

 

4

Phan Trung Dũng

UV Ban Chấp hành

 

5

Trần Thanh Hải

UV Ban Chấp hành

 

6

Trịnh Phước Nguyên

UV Ban Chấp hành

 

7

Trần Minh Tâm

UV Ban Chấp hành

 

8

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

UV Ban Chấp hành

 

9

Đặng Thế lực

UV Ban Chấp hành

 

10

Hồ Thanh Bình

UV Ban Chấp hành

 

11

Nguyễn Hữu Trí

UV Ban Chấp hành

 

Hình Ảnh Hoạt Động

Lịch làm việc

T2T3T4T5T6T7CN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Hướng dẫn & Qui định

Các Biểu mẫu tại địa chỉ: https://cpv.agu.edu.vn/?q=node/149

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 guests trực tuyến.