ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên, viên chức đã được báo cáo viên - đồng chí Trần Văn Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường truyền đạt các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 

Đồng chí Trần Văn Đạt cũng đã thông tin về tình hình đội ngũ đảng viên của Trường, quan điểm, mục tiêu và những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Trường Đại học An Giang và đặc biệt nhấn mạnh việc cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Kế hoạch chiến lược tại Trường Đại học An Giang giai đoạn 2021-2025.

Qua Hội nghị, Đảng ủy Trường đã giúp cho các đảng viên, viên chức nắm được những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; từ đó vận dụng linh hoạt các quan điểm, mục tiêu,  nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thanh Vị - TT.QLDV

Đồng chí Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo các Nghị quyết tại Hội nghị 

Toàn thể đảng viên, viên chức học tập quán triệt Nghị quyết

Hình Ảnh Hoạt Động

Lịch làm việc

T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Hướng dẫn & Qui định

Các Biểu mẫu tại địa chỉ: https://cpv.agu.edu.vn/?q=node/149

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 guests trực tuyến.