ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN


Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Vào ngày 04/12/2023, Đảng ủy Trường Đại học An Giang (ĐHAG) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai, với hơn 16.000 điểm cầu trên toàn quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu cấp tỉnh và kết nối đường truyền đến cấp huyện và cấp cơ sở.

Trong đó, cấp tỉnhcó 02 điểm cầu, dự kiến có 140 đại biểu tham dự; cấp huyện: có 16 điểm cầu, dự kiến có khoảng 15.600 đại biểu tham dự.  Riêng, điểm cầu Đảng ủy Trường Đại học An Giang có khoảng 80 đại biểu tham dự, bao gồm: đồng chí Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Cấp ủy các Chi bộ; Trưởng phó các phòng, khoa, trung tâm và tương đương; Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM Trường ĐHAG.

 Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến 

Với Mục đíchgiúp cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân góp phần tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được học tập, quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến 

Hội nghị đã giúp cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Trường Đại học An Giang.

Sau Hội nghị,Bí thư các chi bộ và Trưởng (phó phụ trách) các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến đảng viên, viên chức, người lao động chưa được tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc (hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Đảng ủy trong tháng 12/2023).

Vp.Đảng ủy.

Hình Ảnh Hoạt Động

Lịch làm việc

T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Hướng dẫn & Qui định

Các Biểu mẫu tại địa chỉ: https://cpv.agu.edu.vn/?q=node/149

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users0 guests trực tuyến.